De welzijnswet in een notendop

Veiligheid & gezondheid op het werk

Wat is de welzijnswet?

De welzijnswet is een basiswet van toepassing op heel België met als onderwerp het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De wet is zeer uitgebreid vergeleken met voorgaande wetgeving. Er worden veel meer domeinen gedekt dan voorheen. In plaats van louter arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid dekt de nieuwere wetgeving het totaalbeeld van het welzijn van de werknemers in de breedste zin van het woord.

Dit zijn de 7 domeinen van de welzijnswet:

Veiligheid op het werk
Bescherming van de gezondheid van de werknemer
Milieu
Ergonomie
Psychosociale belasting door het werk
Arbeidshygiëne
Verfraaiing van de werkplaatsen

Waar komt de welzijnswet vandaan?

De Veiligheidswet van 19 juni 1952 was de basiswet die vormgaf aan het Belgische Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming: beter bekend als ARAB.

Die Veiligheidswet was decennialang in voege. Helaas loopt de wetgeving soms achter op de realiteit (technologische ontwikkeling, maatschappelijke veranderingen, …)

Daarom riep de EU op 15 juni 1989 kaderrichtlijn 89/391 over veiligheid en preventie in het leven: de Veiligheidswet en het ARAB werden als het ware ontoereikend verklaard door deze nieuwe richtlijn. De bestaande wetgeving verschilde zodanig dat er werd gekozen om het wettelijk kader compleet te hervormen.

Het product van die beslissing is de huidige Welzijnswet, gepubliceerd op 18 september 1996 als opvolger van de Veiligheidswet. Dit heeft ook invloed op de ARAB, dewelke wordt omgevormd naar “Codex”.

Hoewel de inhoud van ARAB al grotendeels is overgebracht naar de nieuwe Codex, is deze transitie nog niet compleet. Het is dus belangrijk dat beide richtlijnen steeds gekend en gerespecteerd worden.

Hulp nodig bij het voldoen
aan de welzijnswet?

Op wie is de welzijnswet van toepassing?

De welzijnswet is in principe van toepassing op elke werkgever – vanaf men een eerste werknemer in dienst neemt, is de welzijnswet van toepassing.

In de praktijk is het minder simpel: de grootte van de onderneming alsook de aard van de werken zijn bijvoorbeeld belangrijke factoren om te bepalen welke richtlijnen nu precies van toepassing zijn en welke organisatorische structuur er verwacht wordt. Ook de speciale aandacht voor activiteiten in onderaanneming is een belangrijk deel van de welzijnswet.

Let steeds op de bijzondere voorwaarden voor de verschillende sectoren!

Concrete invulling van de wet

De basiswet is eerder overkoepelend, maar deze heeft ook een zeer concrete invulling. Waar vroeger gewerkt werd met technisch gedetailleerde middelenvoorschriften, wordt nu gebruik gemaakt van doelvoorschriften.

Er is dus een iets lossere structuur aangebracht met voornamelijk rechtsnormen. Hieraan kan de werkgever zelf invulling geven, weliswaar binnen de gestelde voorwaarden.

Denk bijvoorbeeld aan het globaal preventieplan, het jaaractieplan en de risicoanalyse.

Er worden duidelijke vormvereisten gesteld, maar er is voldoende ruimte voor de werkgever om zelf een passende invulling te geven aan het concept. Dit zorgt er ook voor dat experts zoals Prevom een grote meerwaarde kunnen realiseren voor deze werkgevers.

Op zoek naar duidelijkheid?

wie moet er aan de welzijnswet voldoen? is ARAB nog van toepassing? welk niveau preventieadviseur heb ik nodig? Welzijnswet voor de petrochemie Wat is de verplichte organisatorische structuur?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!