Hulpverleners op het werk

De hoeksteen van uw EHBO-beleid

Een ongeluk of medisch noodgeval kan overal gebeuren.

Het is een oeroud gezegde: een ongeval is snel gebeurd.

Ongevallen, incidenten en medische aandoeningen zijn nu eenmaal een feit; een onverwachte gebeurtenis die vaak een dramatische afloop kent. Ondanks een sterk preventiebeleid is het onmogelijk om incidenten volledig uit te sluiten: medische problemen zoals hartfalen kunnen nog steeds een noodgeval veroorzaken.

Als omstaander kan men het verschil maken: door tijdig en gepast te reageren vergroot men de kans op een positieve afloop. Het volgen van een opleiding EHBO-hulpverlener maakt dit een stuk eenvoudiger.

EHBO-vaardigheden verwerven

Om optimaal te kunnen reageren in een noodsituatie waarbij eerste hulp verleend dient te worden zijn een aantal zaken belangrijk:

 • Voldoende kennis rond de vorm van hulp die verleend moet worden (stoppen van bloeding, reanimatie/beademing, brandwonden behandelen, …)
 • Voldoende oefening en vaardigheid om de juiste handelingen te stellen
 • Steeds kalm kunnen blijven en de juiste zaken prioriteit geven (zoals het tijdig contacteren van de hulpdiensten)

Een basisopleiding geeft een kandidaat-hulpverlener de fundamentele kennis en inzichten om goed te kunnen handelen. Daarnaast wordt er vaak aangevuld met bijscholingen en opfrismomenten.

Bijscholingen zijn een zeer belangrijk aspect van EHBO-scholing: door bepaalde handelingen meermaals te herhalen wordt de hulpverlener steeds vlotter in het toedienen van eerste hulp. Zo kan men tijdens een noodsituatie efficiënt werken en ondanks mogelijke stress zeer doelgericht handelen.

Een TRA wordt opgemaakt bij afwijkende werken.

Besteed dus zeker genoeg aandacht aan de specifieke eigenschappen die het werk afwijkend (en misschien ook meer risicovol) maken.

Wat doet een EHBO-hulpverlener nu juist?

Een EHBO-medewerker biedt eerste hulp bij ongevallen, verwondingen of andere noodsituaties.

Dit kan plaatsvinden op het bedrijfsadres, op een evenement, in de fitness, in een overheidsgebouw of gewoon thuis. Ongelukken en medische voorvallen kunnen overal gebeuren: daarom kan elke opgeleide persoon een verschil maken, ongeacht waar ze zich bevinden. 

Een opgeleide hulpverlener weet welke handelingen er gesteld moeten worden, en hoe men dit kan doen op een rustige, doelgerichte manier.

Een aantal voorbeelden:

 • Het beoordelen van de situatie en het inschatten van de ernst van de verwondingen en/of de noodsituatie zelf
 • Het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers: aanleggen van verbanden, stabiliseren van een slachtoffer, medicijnen toedienen, …
 • Het geruststellen van slachtoffers en het informeren van betrokkenen
 • Het contacteren van en communiceren met professionele hulpverleners (ambulance, politie, brandweer)
 • Rapportering van het incident en bijhouden van administratie (bij incident op de werkvloer)

Zoals men uit bovenstaande lijst kan afleiden gaat EHBO verder dan verbanden aanleggen en pleisters plakken: het is een belangrijke rol in een noodsituatie waar men vaak nood heeft aan een figuur die het hoofd koel kan houden en de focus kan leggen op optimaal handelen.

Welke onderwerpen komen aan bod bij een EHBO-opleiding?

Een EHBO-opleiding valt meestal uiteen in twee overkoepelende rubrieken: theorie en praktijk. Men heeft een gezonde mix van beide nodig: men moet de meest geschikte handeling voor een bepaald noodgeval kennen maar ook effectief en efficiënt kunnen toepassen.

Bepaalde thema’s komen bij een EHBO-opleiding steeds aan bod:

 • De rol van de hulpverlener
 • Zorgen voorafgaand aan een evacuatie of verdere procedure
 • Basishygiëne en hygiënisch handelen
 • Analyseren van een noodsituatie
 • Communiceren met professionele hulpverleners
 • Functie en ondersteuning van de vitale functies (ademhaling, bloedsomloop, bewustzijn, …)
 • Handelingen bij specifieke aandoeningen (bloedingen, brandwonden, vergiftiging, hartproblemen, …)

Bovenstaande basisinhoud op theoretisch vlak wordt aangevuld met een reeks handelingen (zoals reanimatievaardigheden, het aanleggen van verbanden, spoelen van brandwonden, …) die worden geoefend met materiaal. Op deze manier kan de link leggen tussen de theorie en de praktijk.

De rol van opfrisopleidingen

Opfrisopleidingen zijn van grote waarde binnen EHBO. Het is een efficiënte manier om de vaardigheden van een al opgeleide hulpverlener scherp te houden. De theorie wordt kort overlopen en opgefrist om de belangrijkste basisconcepten nog eens te onderlijnen.

Vervolgens wordt er ruim tijd gemaakt om te oefenen met verschillende handelingen en materialen. Dit is een zeer effectieve trainingsmethode omdat op deze manier meer zelfvertrouwen in het uitvoeren van de handelingen ontstaat bij de hulpverlener.

Een jaarlijkse opfrisopleiding van 4 uur is wettelijk verplicht. Een langere duurtijd van de opfrisopleiding of een frequentere bijscholing is aan te raden indien men in een hoog-risico sector werkt (petrochemie, zware industrie, …).

Aangepaste inhoud per sector

Volgens de codex moet de inhoud van de opleiding aangevuld worden als de basisinhoud van de EHBO-vorming de specifieke risico’s die in de onderneming aanwezig zijn niet dekt.

Men kan kritisch nadenken over de uitgevoerde werken en al snel voorbeelden vinden van handelingen die verwondingen of noodsituaties ten gevolge kunnen hebben waarbij de EHBO-procedures aangehaald in een basisopleiding onvoldoende voorbereiding bieden.

Enkele voorbeelden:

 • Bedwelming van een medewerker door giftige of verstikkende gassen in een vloeistof/gascontainer
 • Chemische bijt- of brandwonden – sommigen worden o.a. ernstiger bij spoeling met water
 • Verwondingen aan het oog door onbeschermde blootstelling aan las- of slijpwerken
 • Knellingen en zware verwondingen aan ledematen (o.a. in zware industrie)

Uiteraard kent elke sector zijn eigen voorbeelden van dergelijke handelingen. Prevom kan als preventiepartner uw onderneming hierin ondersteunen door bijvoorbeeld een aangepaste in-company opfrisopleiding op te maken. De uitzonderlijke handelingen worden geïdentificeerd en worden mee opgenomen in de inhoud.

Is een EHBO-hulpverlener verplicht?

De verplichtingen van de werkgever worden opgesomd in de codex[1]. De werkgever moet op basis van de resultaten van de risicoanalyse maatregelen treffen om:

 1. Werknemers die slachtoffer zijn van een ongeval (of onwel worden) zo snel mogelijk eerste hulp te verlenen en indien nodig hulp van buitenaf te alarmeren (ambulance/brandweer bellen, ziekenhuis inschakelen, …)
 2. Betrokken werknemers vervoeren (naargelang het geval) naar een verzorgingslokaal, naar huis of naar een verzorgingsinstelling (=ziekenhuis)
 3. Contacten leggen/voorzien met diensten buiten de onderneming gespecialiseerd in medische noodhulp en reddingswerkzaamheden, alsook de verzorgingsinstellingen waarop een beroep kan worden gedaan

Bovenstaande verplichtingen moeten bovendien ook kunnen worden toegepast op andere personen dan medewerkers: denk aan aannemers, onderaannemers, bezoekers, …

Om op een voldoende manier aan bovenstaande verplichtingen te voldoen worden er verschillende zaken ondernomen:

 • Opleiden van medewerker(s) tot hulpverlener
 • Voldoen aan verplichte opfrissing van EHBO-kennis
 • Procedures op vlak van eerste hulp ontwikkelen
 • Het correcte (en voldoende) EHBO-materiaal ter beschikking stellen
 • Aanvullende vorming voorzien indien nodig

Voldoen aan de wetgeving stopt niet bij het opleiden van hulpverleners, maar het blijft een zeer belangrijk aspect van een sterk EHBO-beleid.

De correcte oplossing voor uw bedrijf

Men moet de verschillende aspecten van EHBO voldoende aanspreken: opleiding, planning en administratie.

Prevom biedt hier een ideale mix aan diensten om aan de EHBO-verplichtingen te voldoen:

 • Open opleidingen voor EHBO (zowel basisopleidingen als opfrisopleidingen)
 • In-company opleidingen op aanvraag
 • EHBO-opleidingen met aangepaste inhoud voor grote ondernemingen en bedrijven met activiteiten met hoog risico
 • Ondersteuning van uw EHBO-beleid op vlak van planning en opmaak

U kan ons steeds vrijblijvend contacteren om de mogelijkheden te bespreken. Wij nemen er trots in om steeds een gepaste oplossing klaar te hebben ongeacht de omvang of de sector van uw onderneming – zo creëren we samen een veiligere werkplek voor iedereen!

Op zoek naar duidelijkheid?

Is een hulpverlener verplicht? Hoe vaak moet ik een opfriscursus volgen? Hoe lang blijft mijn brevet als hulpverlener geldig?

Prevom heeft de expertise die u zoekt.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!