Asbest: eenvoudige handelingen

Bedrijven krijgen soms te maken met zeer specifieke gevaren, zoals het hanteren van asbest, kwartsstof en andere chemische en carcinogene stoffen. Er bestaat geen twijfel over de gevaren van asbest. Sinds het Koninklijk Besluit van 2006 zijn alle bouwvakkers die in aanraking komen met asbest verplicht om een opleiding te volgen over de behandeling van dit materiaal.

Soms vormt de omgeving zelf het grootste risico, bijvoorbeeld door een smalle toegang, besloten ruimtes of omdat deze niet is ontworpen zijn voor een kort of normaal verblijf.

Het inademen van losse asbestvezels brengt aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het essentieel om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Onze opleidingen richten zich op het begrijpen van de risico’s en gevaren van besloten ruimtes, evenals op het aanleren van methoden om met deze risico’s om te gaan.

asbest

Duurtijd

De basisopleiding beslaat ongeveer 32 uur.
Jaarlijkse bijscholing van 8 uur is verplicht.

Deelname-attest

Na de opleiding en interne proef voorzien wij een deelname-attest.

Kostprijs

€ 1200 excl. BTW (totaal)
voor maximaal 12 deelnemers.

BASISINFORMATIE

OPLEIDINGSINHOUD

PRAKTISCHE INFORMATIE

Prevom: een erkende opleidingspartner

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze opleidingen. Daarom doen we er alles aan om die hoge kwaliteit te blijven garanderen.

Prevom heeft verschillende kwalificaties en erkenningen behaald dankzij deze proactieve houding.

Meer informatie over al onze erkenningen vind je hier.

kwalificaties: KMO portefeuille, Besacc, Qfor en Constructiv

Prevom is een erkend dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille.

Dankzij deze erkenning kan uw onderneming gebruik maken van financiële tegemoetkomingen vanuit het KMO-P voor onze opleidingen.

DV.O245622

Prevom heeft een succesvolle Qfor-audit doorlopen.

Dit kwaliteitslabel (gericht op opleidingen en consultancy) is indicatief van de kwaliteit van onze opleidingen.

Wij engageren ons op verschillende manieren om de kwaliteit van onze opleidingen te garanderen.

Prevom is een door BeSaCC erkend examencentrum. Dit betekent dat Prevom officieel examens mag afnemen voor persoonlijke VCA certificaten (VCA basis en VCA VOL).

Prevom werkt samen met verschillende organisaties in de bouwsector.

Zo komen onze klanten voor bepaalde relevante opleidingen (zoals de veiligheidsopleiding voor de bouwsector) in aanmerking voor een premie.

Plan uw opleiding

Prevom organiseert de perfecte opleiding asbest eenvoudige handelingen voor uw onderneming.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Contacteer ons voor meer informatie.