Wij reduceren de risico's: risico analyse brand.

Onze werkwijze

Plaatsbezoek & kennismaking

We bezoeken uw bedrijf persoonlijk om een goed beeld te krijgen van de werkplekken en om kennis te maken met de medewerkers en hun routines.

Uitwerken van de risicoanalyse

Na het bezoek verwerkt ons team de verzamelde gegevens en stelt een op maat gemaakte risicoanalyse op in onze back-office.

Opleveren en toelichting

We presenteren de voltooide risicoanalyse aan de klant en geven een beknopte toelichting op de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

Maar daar hoeft het uiteraard niet te stoppen

Onze experten kunnen u verder assisteren om te zorgen dat de risico’s voor uw bedrijf en nog belangrijker, uw mensen, drastisch gereduceerd zijn. Contacteer ons om te bekijken hoe wij u kunnen helpen.

In een wereld waar veiligheid voorop staat, is het begrijpen en beheren van brandrisico’s van cruciaal belang voor elk bedrijf. Conform de wettelijke verplichtingen, zoals onder andere vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014, is het uitvoeren van een grondige risicoanalyse voor brandveiligheid essentieel en verplicht. Bij Prevom begrijpen we dat elke omgeving uniek is en een specifieke aanpak vereist. Onze risicoanalyse voor brandveiligheid is nauwkeurig ontworpen om te voldoen aan deze wettelijke vereisten en om uw specifieke behoeften te identificeren en te adresseren. Wij nemen deze verantwoordelijkheid op ons, zodat u zich kunt richten op uw kernactiviteiten, met de zekerheid van een veiligere werkomgeving.

Vraag een gratis brandscan aan

Zo weet je binnen het half uur welke aspecten van de brandwetgeving reeds in lijn zijn en welke nog aandacht nodig hebben.

We helpen je ook om prioriteiten stellen: welke aspecten verdienen onmiddellijke aandacht, welke gevaren zijn er en welke stappen kunnen ondernomen worden.