Hoe maak ik een perfect jaaractieplan?

Plannen, uitvoeren, opvolgen en verbeteren.

team leader next to a whiteboard talking to team members about a plan

Inhoudsopgave

Waar past het jaaractieplan in mijn beleid?

Het jaaractieplan is een integraal onderdeel van het overkoepelende preventiebeleid van uw organisatie. Als concreet uitvloeisel van het dynamische risicobeheersingssysteem maakt het jaaractieplan deel uit van het globaal preventieplan.
Snelle (technologische) ontwikkelingen zorgen ervoor dat risico’s, mogelijke maatregelen en andere cruciale details van jaar tot jaar sterk kunnen variëren. Het jaaractieplan waarborgt dat de inhoud van uw beleid altijd relevant en actueel is.

Wanneer moet mijn plan in orde zijn?

Zoals de naam suggereert, moet een jaaractieplan elk jaar worden opgesteld. Het is cruciaal om op tijd te beginnen, aangezien haastig opgestelde plannen vaak tekortschieten in inhoud en kwaliteit.

Volgens Art. I.2-10 van de Codex dient de werkgever het jaaractieplan “uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft” in te dienen.
Met andere woorden, het jaaractieplan voor het komende jaar moet uiterlijk op 1 november van het huidige jaar worden ingediend.

Op zoek naar ondersteuning
voor uw jaaractieplan?

Wat omvat de inhoud van een jaaractieplan?

De wettelijke minimumvoorwaarden voor een jaaractieplan zijn vastgelegd in de Codex over het welzijn op het werk (Art. I.2-9).
In samenwerking met leden van de hiërarchische lijn en diensten voor preventie en bescherming op het werk stelt de werkgever een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk voor het volgende dienstjaar. Het plan wordt schriftelijk opgesteld en omvat:

    • gewijzigde omstandigheden,
    • ongevallen,
    • het jaarverslag van de interne dienst,
    • adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

De cruciale onderdelen van een jaaractieplan zijn dus de doelstellingen, middelen, methoden en verantwoordelijkheden met betrekking tot preventie voor het komende jaar.

Wie wordt er betrokken bij de opmaak?

Aangezien het jaaractieplan een directe impact heeft op het dagelijkse reilen en zeilen binnen een organisatie, is het essentieel om alle leden van de hiërarchische lijn erbij te betrekken. Concreet betreft dit alle personen in elk deel van de onderneming die op één of andere manier bevoegd zijn om werknemers bevelen te geven.

De rol van de werkgever

Als eindverantwoordelijke voor de opstelling van het plan werkt de werkgever samen met leden van de hiërarchische lijn en, indien aanwezig, de interne dienst voor veiligheid op het werk.
Art. I.2-2 bepaalt dat de werkgever verantwoordelijk is voor de structurele aanpak op het gebied van preventie, terwijl Art. I.2-13 benadrukt dat de verplichtingen van anderen niet afdoen aan het beginsel van de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Onderschat dit niet; de werkgever blijft altijd verantwoordelijk voor het preventiebeleid.

Het belang van de preventieadviseur

Gezien de voortdurende verantwoordelijkheid van de werkgever is het vanzelfsprekend om een zo sterk mogelijk plan op te stellen.
Hierbij speelt de ervaring van de preventieadviseur een cruciale rol. Vaak heeft een interne preventieadviseur niet fulltime aandacht voor preventie en blijft zijn ervaring beperkt door een gebrek aan regelmatige bijscholing. Dit maakt het moeilijk om een kwalitatief hoogstaand plan op te stellen en op tijd te zijn, vooral gezien andere verantwoordelijkheden. Wanneer de zaakvoerder zelf als preventieadviseur optreedt, kan dit probleem worden verergerd, gezien de beperkte tijd die beschikbaar is.

Een externe preventieadviseur:
de voordelen

Omdat de werkgever altijd verantwoordelijk blijft, is het logisch om te streven naar het beste plan. Hier komt de ervaring van de preventieadviseur van pas.
Een externe preventieadviseur biedt diverse voordelen bij het opstellen van een jaaractieplan en andere aspecten van het beleid:

Op zoek naar duidelijkheid?

Wat moet er in een jaaractieplan staan? Wie is verantwoordelijk voor de planning? Wanneer moet mijn planning klaar zijn? Hoe vaak moet ik een nieuwe planning maken? Wat is een jaaractieplanning?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!