Hoe maak ik een perfect jaaractieplan?

Plannen, uitvoeren, opvolgen en verbeteren.

team leader next to a whiteboard talking to team members about a plan
Betrekken van teamleden bij de planning

Waar past het jaaractieplan in mijn beleid?

Het jaaractieplan maakt deel uit van het overkoepelend preventiebeleid van uw organisatie.

Het jaaractieplan is deel van het globaal preventieplan dat in feite de concrete uitwerking is van het dynamisch risicobeheersingssyteem.

Razendsnelle (technologische) ontwikkelingen zorgen er voor dat de risico’s, de mogelijke maatregelen en andere belangrijke details van het ene jaar in het andere enorm kunnen verschillen.

Dankzij het jaaractieplan is de inhoud van uw beleid steeds relevant en up-to-date.

Wanneer moet mijn plan in orde zijn?

Zoals de naam reeds doet vermoeden moet men een jaaractieplan elk jaar opmaken.

Op tijd beginnen is de boodschap: een haastig opgemaakt jaaractieplan laat vaak te wensen over naar inhoud en kwaliteit toe.

Volgens Art. I.2-10. van de Codex legt de werkgever het jaaractieplan voor "uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft."

het jaaractieplan voor het komende jaar moet dus uiterlijk op 1 november van het huidige jaar ingediend worden.

Op zoek naar ondersteuning
voor uw jaaractieplan?

Wat is de inhoud van een jaaractieplan?

De minimale voorwaarden waaraan een jaaractieplan zijn bij wet bepaald in de codex over het welzijn op het werk.

Art. I.2-9. van deze codex stelt volgende inhoudelijke voorwaarden:

De werkgever stelt, in overleg met de leden van de hiërarchische lijn en de diensten voor preventie en bescherming op het werk, een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar.

Dit jaaractieplan is gesteund op het globaal preventieplan, wordt schriftelijk opgesteld en bepaalt:

 • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar;
 • 2° de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • 3°de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen;
 • 4°de aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan ingevolge:
  a)gewijzigde omstandigheden;
  b)de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan;
  c)het jaarverslag van de interne dienst van het voorbije burgerlijk jaar;
  d)de adviezen van het Comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar

De belangrijkste onderdelen van een jaaractieplan zijn de doelstellingen, middelen, methoden en verantwoordelijkheden op vlak van preventie voor het komende jaar.

Wie wordt er betrokken bij de opmaak?

Het jaaractieplan heeft een rechtstreekse impact op het dagelijks reilen en zeilen binnen een organisatie. Om er voor te zorgen dat het plan voldoende draagvlak heeft en nauw aansluit bij de realiteit moet men alle leden van de zogeheten hiërarchische lijn hierbij betrekken.

Wie zijn dat concreet? Het betreft elke persoon in elk deel van de onderneming die op één of andere manier gemachtigd is om bevelen te geven aan werknemers.

De rol van de werkgever

De werkgever is de eindverantwoordelijke voor de opstelling van het plan in samenwerking met de leden van de hiërarchische lijn en (indien deze er is) de interne dienst voor veiligheid op het werk.

Volgens Art. I.2-2. is de werkgever verantwoordelijk voor de structurele aanpak op vlak van preventie.

Daarnaast stelt Art. I.2-13. vast dat de verplichtingen van anderen (leden v.d. hiërarchische lijn en werknemers) niet wegneemt van het beginsel van verantwoordelijkheid van de werkgever.

Onderschat dit niet:
De werkgever blijft steeds verantwoordelijk voor het preventiebeleid.

Het belang van de preventieadviseur

Wetende dat de werkgever steeds verantwoordelijk blijft, is het logisch om een zo goed mogelijk plan neer te zetten.

Het grootste verschil wordt dan ook gemaakt door de ervaring van de preventieadviseur.

Het gebeurt vaak dat een interne preventieadviseur niet full-time bezig is met preventie en niet regelmatig wordt bijgeschoold. Dit maakt het moeilijk om een kwalitatief plan op te stellen (door een gebrek aan ervaring) en op tijd te zijn (door andere verantwoordelijkheden).

Als de zaakvoerder zélf optreedt als preventieadviseur wordt dit probleem vaak uitvergroot omdat deze de tijd simpelweg niet kan investeren.

Een externe preventieadviseur: de voordelen

Wetende dat de werkgever steeds verantwoordelijk blijft, is het logisch om een zo goed mogelijk plan neer te zetten.

Het grootste verschil wordt dan ook gemaakt door de ervaring van de preventieadviseur.

Een externe preventieadviseur biedt diverse voordelen bij het maken van een jaaractieplan en andere delen van het beleid:
 
 • de werkgever of de interne adviseur moet veel minder tijd investeren
 • Meer ervaring
 • Een frisse kijk op uw beleid
 • Een externe adviseur is vaak meer up-to-date met
  de wetgeving en andere ontwikkelingen

Op zoek naar duidelijkheid?

wat moet er in een jaaractieplan staan? wie is verantwoordelijk voor de planning? wanneer moet mijn planning klaar zijn? hoe vaak moet ik een nieuwe planning maken? wat is een jaaractieplanning?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!