Wijziging in de wetgeving rond ergonomie

Wat je moet weten

Picture of door Sam Sleegers

door Sam Sleegers

Dé autoriteit op het vlak van ergonomie

ergonomie

Op 12 januari 2024 gaf de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk advies over een ontwerp van een koninklijk besluit voor het wijzigen van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk.
Het doel van het ontwerp van het koninklijk besluit is het creëren van een volledig wettelijk kader voor de preventie van musculoskeletale aandoeningen.

Inhoudsopgave

Wat verandert er concreet?

Ter verduidelijking van de nieuwe wetgeving definieert men 4 begrippen die de basis zullen vormen:

Deze definities worden toegevoegd aan Art. I.1-4 van de codex.

Toevoeging nieuwe titel en wijziging structuur aan boek VIII

Huidige titel 1 ‘werkzitplaatsen en rustzitplaatsen’ wordt verplaatst naar titel 4. De nieuwe titel 1 zal algemene bepalingen over de preventie van musculoskeletale aandoeningen op het werk bevatten en bestaat uit 3 hoofdstukken.

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de risicoanalyse en preventiemaatregelen. Aandacht voor ergonomie is vereist bij elke nieuwe werkpost of bij elk nieuw ontwerp van werkpost. Daarbij moet je als werkgever een analyse uitvoeren van de musculoskeletale risico’s op basis van een niet-uitputtende lijst van 6 risicofactoren:

De werkgever raadpleegt bij de risicoanalyse altijd de interne preventieadviseur en voor complexe gevallen de preventieadviseur-ergonoom. De werknemers moeten deelnemen aan de risicoanalyse.
De risicoanalyse moet regelmatig bijgewerkt worden, de resultaten worden opgenomen in het algemene preventieplan of jaaractieplan.

Informeren

Het tweede hoofdstuk vereist dat werknemers en leden van het comité worden geïnformeerd en getraind over de musculoskeletale risico’s op het werk, preventiemaatregelen, ergonomische werkmethodes en gezondheidstoezicht.

Gezondheidstoezicht

In het derde hoofdstuk wordt gezondheidstoezicht op werknemers behandeld volgens de regels van Boek I, Titel 4, met aangepaste benaming van specifieke risico’s voor musculoskeletale gevaren op het werk, in lijn met de nieuwe filosofie van Boek VIII, Titel 1 en de bijbehorende definities.

Advies nodig over het ontwerp van werkposten, het implementeren van een ergonomiebeleid of het uitvoeren van risicoanalyses ergonomie? Je kan rekenen op Prevom. Neem gerust contact met ons op.

Op zoek naar duidelijkheid?

Welke risicofactoren zijn er? Wat zijn MSA? Hoe implementeer ik een ergonomiebeleid?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!