Tijdelijke vervanging van een preventieadviseur

Alle tips voor een correcte overdracht.

Inhoudsopgave

Kiezen voor een tijdelijke vervanging

Waarom?

Er zijn diverse redenen om tijdelijk een preventieadviseur te vervangen.
Veelvoorkomende aanleidingen zijn ziekte, zwangerschapsverlof of persoonlijke afwezigheid van de preventieadviseur.
Het kan ook voorkomen dat de preventieadviseur andere functies binnen het bedrijf bekleedt en gedurende een bepaalde periode eenvoudigweg te weinig tijd heeft om de taken van de preventieadviseur op een correcte manier uit te voeren. Om deze redenen is het zeer interessant om een tijdelijke vervanging toe te passen.

Wat zijn de voorwaarden?

De wet voorziet uitgebreide beschermingen voor de preventieadviseur. Het ontslaan of (tijdelijk) vervangen van een preventieadviseur is daarom aan strenge maatregelen gebonden.
Het is noodzakelijk om voorafgaande goedkeuring te verkrijgen van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of een vervangende instantie. Dit geldt zowel voor tijdelijke als permanente vervangingen van een interne preventieadviseur. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers hebben vaak geen CPBW. In dit geval nemen de vakbondsafvaardiging de taken over en geven zij groen licht voor de vervanging.
Is er in jouw onderneming geen CPBW, noch een vakbondsafvaardiging, dan wordt er beroep gedaan op de werknemers zelf.

Wie mag de preventieadviseur vervangen?

De vervangende preventieadviseur moet in principe voldoen aan dezelfde normen als de huidige preventieadviseur, die grotendeels afhangen van de omvang en activiteiten van jouw onderneming. Het is essentieel ervoor te zorgen dat de tijdelijke preventieadviseur over de juiste vaardigheden en een adequaat opleidingsniveau beschikt.
Ervaring in jouw sector is een groot pluspunt voor een (potentiële) vervanger, omdat dit de vlottere overgang van de tijdelijke adviseur aanzienlijk verbetert.

Hoe vind je een vervanger?

In sommige gevallen, zoals plotselinge ziekte, kan jouw bedrijf op zeer korte termijn een vervanger nodig hebben, vooral als er belangrijke preventie-gerelateerde deadlines in het vooruitzicht zijn.
Het is echter niet eenvoudig om op korte termijn intern een vervanger aan te wijzen. Bovendien wordt het sterk afgeraden een ervaren preventieadviseur te vervangen door een intern alternatief met weinig of geen ervaring.
Prevom heeft ervaren dat het in dergelijke gevallen vaak interessanter is om een externe preventieadviseur in te schakelen om de continuïteit te waarborgen.

Het profiel van de vervanger

Het is algemeen bekend dat de juiste persoon voor de job een aanzienlijk verschil kan maken. In onze dienstverlening streven we er altijd naar het ideale profiel te koppelen aan wat de klant zoekt. Dit vergemakkelijkt de overname van het werk door de vervangende adviseur, wat resulteert in uitstekende resultaten voor de klant. Het is raadzaam niet alleen te kijken naar diploma’s en certificaten, maar ook naar de sector- of vakgerelateerde ervaring van de kandidaat-preventieadviseur.

Moet er sprake zijn van een noodgeval bij vervanging?

Nee, de wetgeving vermeldt geen voorbeelden of vereisten voor de aanleiding van de vervanging.
Als vervanging regelmatig nodig is (bijvoorbeeld tijdens drukke periodes), kan het eenvoudiger zijn om meerdere preventieadviseurs aan te stellen. Een externe preventieadviseur die bijspringt wanneer dit noodzakelijk is, kan een waardevolle aanvulling zijn voor jouw preventiebeleid. Op deze manier blijft de kwaliteit van jouw beleid gegarandeerd ondanks eventuele drukte of tijdsgebrek voor de interne preventieadviseur.
De interne preventieadviseur kan zich bijvoorbeeld bezighouden met taken die gedurende het jaar moeten plaatsvinden, terwijl de externe adviseur helpt bij het voldoen aan de jaarlijkse verplichtingen en het opstellen van rapporten of analyses.

Kan een bedrijf zich voorbereiden op een vervanging?

De beste manier om zich voor te bereiden op een mogelijke vervanging is het hebben van duidelijke documentatie.
Wanneer de huidige preventieadviseur om welke reden dan ook wegvalt, is het cruciaal dat de vervangende adviseur de draad eenvoudig kan oppakken. Het correct en duidelijk bijhouden van de locatie van alle preventie-gerelateerde documenten, voltooide taken en andere nuttige informatie maakt een groot verschil. Dit maakt niet alleen de vervanging eenvoudiger, maar verbetert ook het werk van de huidige preventieadviseur en vergemakkelijkt het inschakelen van externe hulp.

Hoeveel kost een vervanger?

Dit hangt meestal af van drie factoren:

Het is vanzelfsprekend dat het vervangen van een preventieadviseur voor een verzekeringskantoor minder kost dan het vervangen van een preventieadviseur niveau 1 voor een onderneming in de petrochemische industrie.
De duur van de vervanging (en de taken die de vervanger op zich neemt) is ook een belangrijke factor. Als de vervanger bijvoorbeeld enkele maanden lang regelmatig uit te voeren taken (zoals analyses, tests, inspecties) overneemt, zal de kost lager zijn. Als de vervanger echter snel alles moet klaarmaken om aan jaarlijkse doelstellingen te voldoen, zal deze meer werk moeten verrichten en zullen de kosten hoger zijn.

Kan Prevom een vervanger aanstellen?

Prevom heeft uitgebreide ervaring in het voorzien van preventieprofielen voor zowel tijdelijke vervangingen als langdurige bijstand.
Wij kunnen jouw interne preventiedienst tijdelijk vervangen of ondersteunen met een geschikt profiel voor jouw onderneming.
Neem telefonisch of via e-mail contact met ons op om de behoeften van uw bedrijf te bespreken en een geheel vrijblijvende prijsopgave te ontvangen.

Op zoek naar duidelijkheid?

Waar vind ik een vervanger? Wat kost een vervanger voor één maand? Hoe wordt het contract geregeld? Kan ik een aflooptermijn vastleggen?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!