Tijdelijke vervanging
van een preventieadviseur

Waarom past men een tijdelijke vervanging toe?

Er zijn verschillende redenen waarom men de preventieadviseur tijdelijk wilt vervangen.

Ziekte van de preventieadviseur of afwezigheid wegens zwangerschap of persoonlijke redenen zijn hier courante aanleidingen.

Het kan ook voorkomen dat de preventieadviseur ook andere functies bekleedt binnen het bedrijf.  Vaak heeft deze gedurende een bepaalde periode simpelweg te weinig tijd heeft om de taken als preventieadviseur op een correcte manier te volbrengen.

Voor bovenstaande redenen is het dus uiterst interessant om een plaatsvervanging toe te passen.

Wat zijn de voorwaarden?

De wet voorziet uitgebreide beschermingen voor de preventieadviseur. Aan het ontslaan of (tijdelijk) vervangen van een preventieadviseur zijn dus strenge maatregelen gekoppeld.

Het is daarom noodzakelijk om het voorafgaand akkoord te hebben van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) of een vervangende instantie. Dit geldt voor zowel tijdelijke als permanente vervangingen van een intern preventieadviseur.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers hebben vaak geen CPBW. In dit geval worden de taken van het (afwezige) CPBW overgenomen door de vakbondsafvaardiging, en geven zij het groene licht voor de vervanging.

Is er in uw onderneming noch een CPBW, noch een vakbondsafvaardiging? Dan doet men een beroep op de werknemers zelf.

Wie mag de preventieadviseur vervangen?

De vervangend preventieadviseur moet in principe voldoen aan dezelfde normen als de huidige preventieadviseur, dewelke grotendeels afhangen van de omvang en de activiteiten van uw onderneming.

Kortom is het van groot belang om er voor te zorgen dat de tijdelijke preventieadviseur beschikt over de juiste vaardigheden en een correct opleidingsniveau.

Ervaring in uw sector is daarnaast ook een groot pluspunt voor een (potentiële) vervanger aangezien dit de doorstart van de tijdelijke adviseur sterk verbetert.

Hoe vindt men een vervanger?

Sommige oorzaken van afwezigheid (zoals plotselinge ziekte) kunnen er voor zorgen dat uw bedrijf op zeer korte termijn een vervanger moet vinden. Dit is vooral het geval met belangrijke preventie-gerelateerde deadlines in het vooruitzicht.

Helaas is het niet eenvoudig om op korte termijn intern een vervanger aan te wijzen.

Daarnaast is het ten zeerste af te raden om een ervaren preventieadviseur te vervangen door een intern alternatief met weinig of geen ervaring.

Prevom weet uit ervaring dat het in dergelijke gevallen vaak interessanter is om een externe preventieadviseur binnen te brengen om de zaken lopende te houden.

Het profiel van de vervanger

Iedereen weet dat de juiste persoon voor de job een groot verschil kan maken.

In onze dienstverlening trachten wij dan ook telkens het ideale profiel te koppelen aan wat de klant zoekt. Dit maakt het eenvoudiger voor de vervangende adviseur om het werk over te nemen, en het resultaat voor de klant is bijgevolg uitstekend.

Het is aan te raden om niet alleen te kijken naar diploma’s en certificaten, maar ook naar de sector- of vakgerelateerde ervaring van de kandidaat-preventieadviseur.

Moet er sprake zijn van een noodgeval bij vervanging?

Nee. De wetgeving vermeldt geen voorbeelden of vereisten voor de aanleiding van de vervanging.

Indien er regelmatig vervanging noodzakelijk is (bijvoorbeeld door drukke periodes) kan het wel eenvoudiger zijn om simpelweg meerdere preventieadviseurs aan te stellen.

Een externe preventieadviseur die bijspringt wanneer dit noodzakelijk is kan een waardevolle aanvulling zijn voor uw preventiebeleid. Op deze manier blijft de kwaliteit van uw beleid gegarandeerd ondanks eventuele drukte of tijdsgebrek voor de interne preventieadviseur.

Op deze manier kan de interne preventieadviseur bijvoorbeeld instaan voor de taken die doorheen het jaar moeten plaatsvinden en staat de externe adviseur deze bij om aan de jaarlijkse verplichtingen te voldoen en rapporten of analyses op te maken.

Kan een bedrijf zich voorbereiden op een vervanging?

De beste manier om zich voor te bereiden op een eventuele vervanging is duidelijke documentatie.

Wanneer de huidige preventieadviseur wegvalt voor eender welke reden is het belangrijk dat de vervangende adviseur op een eenvoudige manier de draad terug kan opnemen.

Correct en duidelijk bijhouden waar alle preventie-gerelateerde documenten zich bevinden, welke taken reeds werden afgewerkt en andere nuttige informatie overzichtelijk bewaren maakt hier een groot verschil.

Dit maakt het niet alleen eenvoudiger om een vervanging toe te passen. Het werk van de huidige preventieadviseur wordt hierdoor ook eenvoudiger en het wordt makkelijker om externe bijstand in te zetten.

Hoeveel kost een vervanger?

Dit hangt in de meeste gevallen af van drie factoren: duurtijd van de vervanging, het niveau van de preventieadviseur en de sector van het bedrijf.

Het spreekt voor zich dat het vervangen van een preventieadviseur voor een verzekeringskantoor minder kost dan een preventieadviseur niveau 1 voor een onderneming in de petrochemische industrie.

De duurtijd van de vervanging (en de taken die de vervanger op zich neemt) zijn ook een belangrijke factor.

De vervanger kan bijvoorbeeld enkele maanden lang de regelmatig uit te voeren taken (zoals analyses, testen, rondgangen) overnemen. Als de vervanger op korte tijd alles moet klaarmaken om aan de jaarlijkse doelstellingen te voldoen moet deze uiteraard meer werk verrichten en loopt de kost hoger op.

Kan Prevom een vervanger aanstellen?

Prevom heeft uitgebreide ervaring in het voorzien van preventieprofielen voor zowel tijdelijke vervangingen en bijstand op langere termijn.

Wij kunnen uw interne preventiedienst (tijdelijk) vervangen of bijstaan met een geschikt profiel voor uw onderneming.

Contacteer ons telefonisch of via mail om de noden van uw bedrijf te overlopen en een geheel vrijblijvende prijsopgave te ontvangen.

Op zoek naar duidelijkheid?

Waar vind ik een vervanger? Wat kost een vervanger voor één maand? Hoe wordt het contract geregeld? Kan ik een aflooptermijn vastleggen?

Prevom heeft oplossingen op maat:
Wij informeren u graag over de mogelijkheden!